اعضای تیم آکادمی سرلک

دوستان شما

در آکادمی سرلک

محمد صادق سرلک

مدیر آکادمی سرلک

  • دانش آموخته وردپرس تخصصی
  • دانش آموخته برنامه نویسی HTML5
  • دانش آموخته برنامه نویسی PHP
  • دانش آموخته برنامه نویسی CSS
  • دانش آموخته برنامه نویسی javascript
  • دانش آموخته دوره جامع سئو
  • دانش آموخته مدیریت و ساخت PBN
  • دانش آموخته دوره جامع تولید محتوا
  • دانش آموخته دوره جامعه امنیت و پاکسازی سایت

دوستان همراه ما

مرجان خدابنده لو
کارشناس ارشد QA

فاطمه کردی
کارشناس وردپرس

منصوره شانه ای
کارشناس وردپرس

تیم ما همراه شما هست

تا سایتی قوی و کار آمد داشته باشید

همراه ما باشد در اکادمی سرلک