تعرفه و امکانات پلن های طراحی سایت

تیم آکادمی سرلک متناسب با نیاز و بودجه شما، با جدیدترین امکانات و کامل ترین خدمات طراحی سایت، درکنار شماست.

پلن 1

طراحی سایت
میلیون تومان 5
 • دامنه ir یکساله
 • هاست 2 گیگ یکساله
 • استفاده از قالب آماده
 • پنل پیامکی 1 ساله
 • بارگذاری 20 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 3 ماهه
 • سئو محصولات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط

پلن 2

طراحی سایت
میلیون تومان 8
 • دامنه ir پنج ساله
 • هاست 2 گیگ یکساله
 • استفاده از قالب آماده
 • پنل پیامکی 2 ساله
 • بارگذاری 20 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 3 ماهه
 • سئو محصولات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط

پلن 3

طراحی سایت
میلیون تومان 12
 • دامنه ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ یکساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی 3 ساله
 • بارگذاری 20 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 3 ماهه
 • سئو محصولات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط
اقتصادی

پلن 4

طراحی سایت
میلیون تومان 18
 • دامنه com یکساله یا ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ دو ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی نامحدود
 • بارگذاری 40 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 3 ماهه
 • سئو محصولات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط

پلن 5

طراحی سایت
میلیون تومان 22
 • دامنه com یکساله یا ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ دو ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی نامحدود
 • بارگذاری 60 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 4 ماهه
 • سئو محصولات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط

پلن 6

طراحی سایت
میلیون تومان 30
 • دامنه com دو ساله یا ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ دو ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی نامحدود
 • بارگذاری 80 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 5 ماهه
 • سئو محصولات و مقالات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 10 مقاله مرتبط
پر فروش

پلن 7

طراحی سایت
میلیون تومان 36
 • دامنه com دو ساله یا ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ دو ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی نامحدود
 • بارگذاری 100 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 6 ماهه
 • سئو محصولات و مقالات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 15 مقاله مرتبط

پلن 8

طراحی سایت
میلیون تومان 45
 • دامنه com دو ساله یا ir پنج ساله
 • هاست 3 گیگ دو ساله
 • طراحی اختصاصی
 • پنل پیامکی نامحدود
 • بارگذاری 120 محصول در فروشگاه
 • پکیج امنیت : در 30 مرحله
 • پشتیبانی : 9 ماهه
 • سئو محصولات و مقالات
 • پکیج سرعت : بهینه سازی سایت
 • بارگذاری 20 مقاله مرتبط